میاندواو: یک دختر بچه خودکشی کرد

KMMK:
دوشنبه 4 اسفند 1399 خورشیدی، یک دختر با نام “ژاله ره‌ انجام” 13 ساله فرزند سلیمان اهل روستای کوخان از توابع میاندواو با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان