احضار یک فعال فضای مجازی در شهر سقز بە دادگاە

KMMK:

در روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1399 خورشیدی، یک فعال فضای مجازی به نام « آراس قربانی پور» از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز احضار شد.

بر اساس گزارش، نامبرده بر پایه شکایت فرماندارجمهوری اسلامی ایران در شهر سقز به نام ( سردار دوغی) مربوط به انتشار خبر بازداشت فرماندار احضار و محاکمه شده است.

قابل ذکر است که، روز پنج شنبە 30 بهمن 1399، آراس قربانی پور به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی و مصاحبه با کانال ماهواره‌ای روداو در جنوب کوردستان محاکمه شده است.

همچنین از اتهامات وارده به وی انتقاد از فساد سیستماتیک مسئولین جمهوری سلامی ایران در شهر سقز و عدم برخورد مسئولین می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان