زخمی شدن سه کولبر با شلیک نیروهای مسلح ایران

KMMK:

در دو حادثە جداگانە در ناحیە مرزی بانە سە کولبر با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران زخمی شده اند.
براساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، سە شنبەو پنج شنبە 14و 16 بهمن 1399خورشیدی، در دو حادثە جداگانە “رئوف آدینە، ابوبکر نادری و کامران احمدی” در حین عبور از منطقە مرزی حد فاصل بین شرق و جنوب کوردستان با شلیک مستقیم و بدون اخطار قبلی نیروهای مسلح مرزی ایران زخمی شدند.
لازم بە ذکر است کە، کولبران زخمی جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر بانه منتقل شدند.
این کولبران بدون هرگونه اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران قرار گرفته اند.
کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران روزانه مرتکب آن میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان