سرنوشت یک کاسبکار بانه ای همچنان در هاله ای از ابهام

KMMK:
سرنوشت یک کاسبکار اهل روستای کوخ حسن کورده از توابع شهرستان بانه بانام “عبدالخالق خیالی” مشهور به عطا کوخی متولد سال 1352 شمسی پس از 18 ماه بیخبری همچنان در ابهام است.
بر اساس گزارش یک منبع مطلع از این شهروند بانه ای به جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ آقای عبدالخالق خیالی در تاریخ 8/05/1398 توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
این منبع خبری اظهار داشت؛ عطا کوخی متاهل و دارای 5فرزند، 3 پسر و 2 دختر است کە اکنون در شهر بانە ساکن میباشند.
منبع مذکور افزود؛ آقای خیالی کاسبکار مرز بودە کە خانوادە وی از روز هشتم مرداد سال گذشتە از وضعیت ایشان اطلاعی ندارند و علی رغم پیگیری های مدام و طولانی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جواب مشخصی در خصوص سرنوشت این عضو خانواده به ایشان داده نشده است.
نامبرده در ادامه گفت؛ اداره آگاهی جمهوری اسلامی ایران در بانه به خانواده آقای خیالی اعلام کرده اند که کسی به این مشخصات در بازداشت این نهاده نیست. از دیگر سو پس از اخذ برگه قضایی از دادگاه عمومی و انقلاب ایران در بانه و چندین مرتبه مراجعه به اداره اطلاعات حکومت ایران تنها به آنها اعلام شده که “خودمان جواب مکاتبه دادگاه را خواهیم داد”
همچنین بر اساس اظهارات منبع معتمد، از کانالهای غیر رسمی وابسته به اداره اطلاعات حکومت به خانواده این شهروند بانه ای اعلام شده که به دلیل سنگین بودن اتهام و وضعیت پرونده این کاسبکار همچنان امکان ملاقات و کسب آگاهی از وی ممکن نیست.
این شخص نزدیک به خانواده آقای خیالی در انتها اعلام داشت؛ خانواده عبدالخاق خیالی از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد خواستارند که در جهت کسب آگاهی از وضعیت این عضو خانواده هر کمکی که از دستشان ساخته است دریغ نکرده و بیش از این فرزندان و پدر و،مادر و دیگر اعضای خانواده را در انتظار کشنده بی خبری تنها نگذارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان