پیرانشار؛ بازداشت یک شهروند

KMMK:

سه شنبه 30 دی‌ 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “سلام خلیفانی” اهل روستای “کانی بداغ” از توابع شهرستان پیرانشار توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی نامبرده را بازداشت کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای “سلام خلیفانی” اطلاعی در دست نیست و تلاش خانواده وی بی نتیجه بوده است

جمعیت حقوق بشر کوردستان