سنه؛ بازداشت یک شهروند دیگر

KMMK:
شنبه 4 بهمن‌ 1399شمسی، یک شهروند با نام “سیروان امینی” اهل سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی نامبرده را بازداشت کرده‌اند.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان