اتحادیە اروپا خواستار توقف اعدامها در ایران شد

۲۷۰ تن از نمایندگان پارلمان اتحادیە  اروپا روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با جمهوری اسلامی را مشروط به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  این نمایندگان اروپایی با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و ملی ساکن جغڕافیای سیاسی ایران افزوده‌اند که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است.

‌همچنین در بخشی از  بیانیه  امدە است کە در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به دستور رهبر ایران، هزاران کاندیدا توسط شورای نگهبان فیلتر شده و از شرکت در انتخابات محروم شدند. و حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرده و آن را موجب نگرانی جدی خود دانسته‌اند.

لازم بە ذکر است کە عفو بین الملل در اغار  امسال خورشیدی اعلام کرد کە تعدا د اعدامها در سال گذشتە بیش از ٩٧٣ نفر بودە است در همین رابطە جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد بە امارهای این سازمان اعلام کرد کە  ٣٩٣ نفر از اعدامیان سال جاری  از شهروندان شرق کوردستان بودەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان