اورمیه؛ یک دختر 20 ساله خودکشی کرد

KMMK :

پنج‌شنبە 18 دیماە 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “پریسا حاجی دخت” 20 ساله، فرزند حاکم، اهل روستای “کوزه رش” از توابع شهرستان سلماس ساکن اورمیه با اقدام بە خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارش رسیده، نامبرده در روز سه‌شنبه هفتە جاری به دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است، بیکاری، فقر و تبعیض سیستماتیک حکومتی و سیاستهای مرکزگرایانه حکومت جمهوری اسلامی ایران از دلایل ناامیدی جوانان شرق کوردستان به آینده و سوق به سوی خودکشی می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان