سنە: اعدام یک شهروند زن

KMMK :

یکشنبه 7 دی‌ 1399 شمسی، یک شهروند زن بە نام زینب خدامرادی، 43 سالە اهل شهرستان قروە به اتهام “قتل عمد” در زندان مرکزی جمهوری اسلامی در سنه اعدام شد.

براساس گزارش، خانواده مقتول اعلام کرده بوند که در صورت پرداخت 700 میلیون تومان دیه با عفو و بخشش این زن زندانی موافقت خواهند کرد، اما خانواده این شهروند موفق به تهیه دیه نشده بودند.

شایان ذکر است نامبرده پنج سال پیش به اتهام “قتل دو تن از فرزندانش” با نامهای”محمد جواد“ و ”حدیث“ بازداشت و بعدها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بە اعدام محکوم شده بود.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 43 شهروند در شرق کوردستان بە اعدام محکوم شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان