شنو؛ بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

دوشنبه 24 آذر ماه 1399 خورشیدی، دو شهروند با اسامی کمال قویتاسی اهل روستای چهل چشمه و رحمان یوسفی اهل روستای سوجه از توابع شنو (اشنویه) توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شدند.
بر اساس گزارش٫ نیروهای امنیتی به صورت جداگانه و بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت این شهروندان گرفته اند.
لازم به ذکر است تاکنون علیرغم پیگریهای خانواده نامبردگان به مراکز امنیتی حکومت از محل نگهداری و سرنوشت ایشان اطلاعی در دست نیست.
تا لحظه انتشار خبر از اتهامات مطروحه علیه شهروندان بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.
براساس آمارهای مرکزی جمیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر 254 نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان