دیولان: یک شهروند خودکشی کرد

‌KMMK:

سه‌شنبه 15 آبان 1399 خورشیدی، یک شهروند با نام “عرفان سلیمی” اهل دهگلان خود را حلق آویز کرد.

بر اساس گزارش: نامبرده به دلیل فقر و تنگدستی خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این 31 مرد و همچنین 29 زن با خودکشی و یا خودسوزی به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان