غرق شدن یک خانواده پناهجوی سردشتی در کانال مانش

KMMK:
سەشنبە 6 آبان 1399 شمسی، در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آبهای مابین فرانسە و بریتانیا پنج عضو یک خانوادە اهل سردشت جانشان را از دست دادند.
طبق گزارشاتی کە رسانەهای فرانسوی منتشر کردەاند، این قایق بامداد سه‌شنبه در آبهای کانال مانش، مابین فرانسە و بریتانیا غرق شدە کە سرنشینان آن ٢٧ پناهجو بودەاند.

هویت و اسامی این خانواده اهل شهر سردشت در شرق کوردستان کە جانشان را از دست دادەاند بە شرح زیر می باشد؛
رسول ایران‌نژاد ۳۵ ساله
شیوا محمدپناهی ۳۵ ساله
آنیتا ایران‌نژاد ۹ ساله
آرمین ایران‌نژاد ۶ ساله
آرتین ایران‌نژاد ۱۵ ماهه

بنا به گزارشها ی دریافتی، جسد چهار عضو این خانواده از سوی تیم‌های تجسس کشف شده و تاکنون جسد آرتین 15 ماهه کشف نشده است.
قابل ذکر است که در یک ساله گذشته شهروندان زیادی از شرق کوردستان مجبور به ترک وطن شده و برای پناهندگی در کشورهای اروپایی مجبور به تحمل شرایط بسیار سخت مسیر زمینی و آبی شده‌اند.
شرایط و قوانین سخت کشورهای اروپایی باعث شده است که پناهجویان خطرات بالای این مسیرها را به جان خریده و در این راه تاکنون ده ها پناهجو جان خود را از دست داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با تحمیل شرایط سخت سیاسی و اقتصادی بر مردم و شهروندان شرق کوردستان باعث شده است که خیل عظیمی از مردم مجبور به ترک محل سکونت خود شده و از کوردستان خارج شوند.
سیاستهای استعماری و انسان ستیزانه حکومت ایران عامل اصلی آوارگی مردم میباشد، شرایطی که روز به روز سخت‌تر شده و ناامیدی مطلق را بر جامعه حاکم کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان