مریوان: یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

سه‌شنبه 6 آبان‌ 1399 شمسی، یک شهروند با هویت “عطا فتاحی” 24 ساله، فرزند محمد اهل روستای “سردوش” از توابع شهرستان مریوان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
نیروهای امنیتی حکومت ایران به منزل نامبردە یورش بردە و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردە اند.

تاکنون پیگیری خانواده نامبرده و مراجعه آنها به نهادهای امنیتی برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندشان بی‌نتیجه مانده است.
قابل ذکر است که علت و اتهامات نسبت داده شده به آقای عطایی مشخص نشده است.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 200 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان