لطیف عبدی برای تحمل دو سال زندان احضار شد

KMMK:
یک شنبه 13 مهر 1399 شمسی، لطیف عبدی فعال سیاسی جهت تحمل دو سال زندان به زندان احضار شد.
لطیف عبدی متولد سال 1360شمسی، فرزند نظیف و از شهروندان ساکن شهر پاوه در شرق کوردستان میباشد.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در احضار تلفنی نامبرده را جهت تحمل حبس فراخواندە و از او خواسته اند که خود را به نهادهای امنیتی ذیربط معرفی نماید.
این فعال سیاسی شرق کوردستان با تودیع وثیق 500 میلیون تومانی به شکل موقت از زندان آزاد شده بو و
قبل از آزادی مشروط در زندان دیزآباد حکومت ایران در کرماشان محبوس بود.
دادسرا و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران این فعال سیاسی را زیر فشار قرار داده و تلاش دارند که نامبرده را دوباره زندانی کنند، این در حالیست که وضعیت زندانها در ایران و شرق کوردستان به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیار وخیم است.
لطیف عبدی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران تهدید به انتقال به زندان گوهردشت کرج و اوین تهران شده است و به او اعلام شده است که هر چه سریعتر خود را به بخش اداره احکام معرفی نماید.
این فعال سیاسی به مدت چهار ماه در بند 3 امنیتی زندان دیزل‌آباد حکومت ایران در شهر کرماشان حبس بود. در نهایت به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به دو سال زندان و حبس تعزیری محکوم شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان