سردشت: صدور حکم تخلیه 6 روستای مرزی توسط هنگ مرزی ایران

KMMK:
جمعه 4 مهر 1399 هنگ مرزی حکومت ایران به ساکنان شش روستای مرزی سردشت گفته که روستای خود را تخلیه کنند، این نیروهای امنیتی ایران دلیل خود را قرارگیری این روستاها در منطقه قرمز صفر مرزی اعلام کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی اسامی این شش روستا به شرح زیر است: هرزنی، اشکان پایین، تیت پایین، گاکه، بردان و گورەشیرە.
قایل ذکر است که کمال حسین پور، نماینده انتصابی پارلمانی برای سردشت و پیرانشار در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درخواست کرده که وضعیت ساکنان این روستا را مد نظر قرار داده و اعلام کرده است که ساکنین این روستاها در وضعیت معیشتی بدی هستند و لازم است وضعیت آنها مدنظر قرار گرفته و محل سکونت و کار برای آنها فراهم گردد.
جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با این اقدام بافت جمعیتی منطقه کوردستان را تغییر داده و به مانند سیاست چهل ساله خود کوردستان را به منطقه جنگی و نظامی تبدیل کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان این اقدام حکومت ایران پاکسازی نژادی دانسته و کوچاندن شهروندان کورد از مناطق روستایی و کوهستانی شرق کوردستان را اعلام جنگ علیه ملت کورد قلمداد کرده و از آحاد ملت میخواهد در مقابل این سیاست حذفی حکومت ایران اعتراض خود را نشان داده و مانع آن شوند.
همزمان از جامعه جهانی و سازمان‌های فعال جهانی میخواهد که در اقدامی مشترک مانع این سیاست حکومت ایران شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان