مهاباد: حکومت ایران در وسط شهر با «آرپی‌جی» یک سواری با چهار سرنشین را هدف قرار داد

KMMK:
شنبه 30م شهریور 1399 شمسی نیروهای سپاه پاسداران ایران در شهر مهاباد یک اتومبیل با چهار سرنشین را هدف شلیک آرپی‌جی قرار داده و تمامی سرنشینان این اتومبیل را به قتل رسانده است.
نیروهای سپاه پاسداران در حوالی روستای «کۆنەدێ» این اتومبیل را بعد از یک تعقیب و گریز کوتاه هدف شلیک آرپی‌جی قرار داده و در نتیجه آن چهار سرنشین آن به قتل میرسند.

طی اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان هویت یکی از سرنشینان این اتومبیل خدر بایزیدی اهل بوکان اعلام شده است.
ساکنین منطقه اعلام کردند که سه سرنشین دیگر از اعضای احزاب سیاسی شرق کوردستان بوده و هویت آنها هنوز شناسایی نشده است.
احزاب شرق کوردستان تا لحظه انتشار این خبر هیچ اظهار نظری در این رابطه نکرده و واکنشی نشان نداده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان این اقدام حکومت ایران مصداق جنایت جنگی، نقض فاحش حقوق بشر و قتل عمد دسته‌جمعی میداند.
حکومت ایران مطابق با هیچ قانونی نمی‌تواند سرنشینان یک اتومبیل را که قصد درگیری نداشته اند و در حین عبور در منطقه مسکونی هدف شلیک قرار دهد.
به‌کارگیری سلاح نیمه سنگین علیه چهار سرنشین غیرمسلح که قصد درگیری نداشته و تلاش کرده‌اند که از منطقه مسکونی خارج شوند، تاییدی بر سیاستهای استعماری و انسان ستیزانه حکومت ایران است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان