سنه؛ انتقال یک شهروند جهت اجرای حکم به زندان

KMMK:
شنبه 29 شهریور 1399 شمسی، آکو کریمی فرزند سیف‌الله که به اتهام شرکت در تجمعات آبان‌ماه بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه (سنندج) منتقل شد.

این شهروند دو روز پس از تجمعات اعتراضی آبان‌ 1399 مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و در منزل خانوادگی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بود.

قابل ذکر است که خودروی شخصی این شهروند شرق کوردستان جهت تفتیش و بررسی به قرارگاه شهرامفر در بلوار شبلی انتقال داده شده بود.

اکو کریمی پس از اتمام دوره بازجویی با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد و سپس از سوی دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به شش ماه زندان محکوم شده بود.

این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید و نامبرده به زندان انتقال داده شده است.
قابل یادآوری است که در تجمعات اعتراضی آبان‌ و دی 1399 بیش از 1500 شهروند معترض توسط جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده و صدها نفر بازداشت شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان