جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بانه و مریوان: سه شهروند دستگیر شدند

KMMK:
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، “شریف امینی” اهل روستای “شوی” از توابع شهر بانه از سوی نهادهای حکومت ایران دستگیر شد.

بر پایه گزارش: نامبرده بعد از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده است و تاکنون از وضعیت ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست.

در خبری دیگر، دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، دو شهروند با اسامی “نوشیروان رضایی و فرزاد مرادی” اهل روستای “هِلیزآوا” از توابع شهر مریوان از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران دستگیر شدند.

طبق اطلاعات، دستگیری این دو شهروند مربوط به شرکت آنان در مراسم به خاک سپاری چهار تن از جانباختگان فعال محیط زیستی می‌باشد.

شایان ذکر است که: جمهوری اسلامی ایران جایی برای نفس کشیدن را در شرق کوردستان نگذاشته است به گونه‌ای که در هر گوشه و کنار نیروهای امنیتی و جاسوسهای حکومتی وجود دارند و به حقوق همه فعالین در هر حیطه‌ای تعرض می‌کنند.

طبق اطلاعات مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این چند مورد ۱۴۶ شهروند کورد در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کرماشان؛ سرنوشت نامعلوم یک هنرمند یارسانی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ایران

Artist unwraps his ‘New Song’ Christmas album

تیراندازی نیروهای مرزبانی کولبر کورد را زخمی کرد