وخامت افشین سهراب زادە و انتقال وی بە خارج از زندان برای مداوا

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان  افشین سهراب زادە  در روز  سه شنبه شب ۲۸ اردیبهشت ماه در پی وخامت حالش و بالا آوردن خون  بە کمای کامل رفتە و به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده  استت  کە پس از گذشت چند ساعت به حالت بیهوش به زندان بازگردانده شد.این زندانی سیاسی در پی وخامت جسمانی  دود ۱۷ ساعت در کمای کامل بود.

چندی پیش دادستان میناب در زندان درخواست افشین را برای انتقال بە مرکز درمانی پیمارستان جهت درمان سرطان وی  را رد کردە بود. و بە او گفتە بود اگر توان پرداخت هزینە درمانی را خود افشین یا خانوادە او تامین کنند حاضر خواهد بود کە او را بە بیمارستان اعزام کند

افشین  کە از  یک خانوادە تهیدست  درشرق  کوردستان است توان پرداخت این هزینە را نداشتە و بە دادستان میگوید کە توان پرداخت هزینە مداوا را ندارد و  دادستان میناب در جواب به او گفته: “اگر نتوانی سندی برای اعزام خود به مرخصی استعلاجی تهیه کنی، هیچ مشکلی نیست در زندان می میری و جنازه ات را به سردخانه می‌بریم و به مادر و پدرت جنازه‌ات را تحویل می‌گیرند.”

در گزارش امدە است کە افشین سهراب زاده» پیش تر نیر در پی وخامت جسمانی در روز جمعه سوم اردیبهشت ماه به بهداری زندان منتقل و پس از تشخیص پزشک جهت اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان، نامه اعزام از سوی پزشک صادر شد ، اما از اعزام او از سوی آقایان «شیرگیر» و «صالح دارسی» از مسوولین حفاظت زندان میناب ممانعت به عمل آمد و موجب اعتراض زندانیان آن بند شد.

لازم بە ذکر است کە در این راىطە  مسوولین زندان پس از اعتراض زندانیان طی تماس تلفنی با خانواده این زندانی بیمار به آنها گفتند ” وضعیت جسمانی افشین وخیم است و آنها باید برای درمان او کاری انجام دهند چون در زندان اقدامی جهت درمان او صورت نخواهد گرفت.

افشین سهراب زاد  روز دوشنبه ۲۳ فروردین در اعتراض به ممانعت مسوولین جهت اعطای مرخصی درمانی از  با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زد و در پی حضور و درخواست مسوولین زندان در روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه و اعلام حضور دادستان در زندان جهت رسیدگی ، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

افشین سهراب‌زاده  از اهالی کرماشان در شرق کوردستان  در روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۸۹، در نزدیکی سد گاوشان واقع در جاده سنندج کامیاران در اتوبوسی در حال حرکت از سوی نیروهای اداره اطلاعات شهر کامیاران بازداشت و در نهایت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام محاربهاز طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی  مخالف حکومت به تحمل ۲۵ سال زندان همراه با تبعید به زندان میناب محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان