خودکشی دو نفر و یک قتل در شرق کوردستان

KMMK:

پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، یک جوان ۳۰ ساله به اسم سیوان پاییزیان(مدیر فرشگاه پاییزیان)در شهرستان مریوان در استان سنه، توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
از طرف دیگر صبح پنجشنبه، یک دختر ۱۶ ساله با هویت ش.س اهل “برهان آباد” روانسر، به دلایل نامعلوم خودش را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است.
همچنین، یک جوان ۲۱ ساله با هویت “م ا” اهل شهرستان پیرانشار در استان اورمیه در “هتل اورمیە” اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.
شایان ذکر است که به دلایل بحران اقتصادی، عدم امید به زندگی، بیکاری و فقر در ایران و شرق کردستان، آمار خودکشی و قتل ، بیش از پیش افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۱ زن خودکشی و یا به قتل رسیده اند، با احتساب این خودکشی تعداد انها به ۲۲ تن رسیده است. همچنین ۱٨ مرد بر اثر خودکشی و قتل جان خود را از دست داده اند، بدین وسیله با احتساب دو مورد امروز تعداد آنها به ۲۰ تن رسید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان