هادی کمانگر به حبس محکوم شد

KMMK:
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ شمسی گزارش شد که هادی کمانگر به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده است. این شهروند کامیرانی در تیر ۱۳۹۹ به همراه ۹ تن دیگر در دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه دادگاهی شده بود.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه این شهروند را محاکمه کرده و او را به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.

هادی کمانگر ۱۰ دی‌ماه ۹۷، با یورش مأموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل شخصی دستگیر و برخی از وسایل شخصی‌اش توسط همان نیروها ضبط شد.
پنج‌شنبه ۱۲ تیر، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی کمانگر با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران” برگزار شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان