قتل یک زن در تهران

KMMK:
یکشنبە ٢٩ تیر ۱۳۹۹ شمسی، یک زن اهل مهاباد با نام پرنگ قاضی دختر مرحوم استاد احمد قاضی از نویسندگان و روزنامەنگاران نامی کورد توسط همسرش بە قتل رسیده است.
مقتول به همراه همسرش در تهران سکونت داشته است. نامبرده در اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به شدت زخمی شده و در نتیجه جراحات وارده جان خود را از دست میدهد.
محمد اسماعیلی با مورد ضرب و شتم قرار دادن همسرش خانم پرنگ قاضی، وی را به قتل رسانده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۰ زن خودکشی و یا به قتل رسیده اند، با احتساب این قتل تعداد انها به ۲۱ تن رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان