اورمیه: انتقال حسین عثمانی به اداره اطلاعات

KMMK:
دوشنبه ٣٠ تیر ۱۳۹۹ شمسی، ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حسین عثمانی زندانی سیاسی محکوم به ٣٠ سال زندان ر مورد توهین و ضرب وشتم قرار داده‌ و سپس وی را به اداره اطلاعات حکومت ایران در اورمیه منتقل کرده‌اند.
طبق گزارش دریافتی؛ ماموران اطلاعات با تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی از وی خواسته اند که اوراقی را امضا کند. حسین عثمانی به این خواسته تمکین نکرده و مجددا مورد توهین قرار گرفته و تهدید کرده اند که وی را اعدام خواهند کرد.
حسین عثمانی هم پروندە دیاکو رسول زادە و صابر شیخ عبداللە که هفته پیش توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.
قابل ذکر است که حکم اعدام صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده بر اساس سناریوی بود که نهادهای امنیتی آن را طراحی کرده بودند و به قربانی شدن این دو شهروند شرق کوردستان انجامید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان