کشف جسد یک شهروند کرد در سرپل ذهاب

 

طبق اطلاعات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان جسد بی جان یک جوان کورد که به طرز مشکوکی به قتل رسیده در کنار بیمارستانی در سرپل ذهاب کشف گردیده است.

بنا بە همین گزارش  مشخصات وی تعین شدە و  اسم فرد مذبور  تیمور سلیمانی  از اهالی سرپل ذهاب میباشد.

در گزارش امدە است کە  روز جمعه مورخ 7 خردادماه ، جسد بی جان وی  در کنار پل  پشت بیمارستان سرپلذهاب کشف شد

تالحظه تنظیم این خبر درمورد علت مرگ ادامه هیچ خبری در دست نمی باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان