فشار نهادهای امنیتی بر خانواد فعال مدنی و حقوق بشر محمد صالح خوشمرام

KMMK:
سه‌شنبه ۳تیر ۱۳۹۹ شمسی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به منزل پدری فعال مدنی و حقوق بشر محمد صالح خوشمرام حمله برده و خانواده این فعال حقوق بشر را تحت فشار قرار داده‌اند.
طبق اطلاعات دریافتی؛ صبح ساعت پنج حدود ده نفر لباس شخصی و نیروهای امنیتی به منزل پدری آقای خوشمرام، آقای عبداللە خوشمرام واقع در ولنده علیا از توابع اورمیه حمله کرده و تمام خانه را محاصره و مورد بازرسی قرار داده‌اند.
محمد صالح خوشمرام در این رابطه و در گفتگو با KMMK اظهار داشت که طبق گفته‌های همسایگان و شاهدان، این نیروها پدر و خانواده ایشان را مورد تهدید قرار داده و خواستار اعلام محل سکونت محمدصالح شده‌اند، این نیروها در لحظه ورود به منزل سلاح گرم به همراه داشته و با زور و بدون ارائه هیچگونه حکم قضایی وارد خانه شده‌اند.
قابل ذکر است که محمدصالح خوشمرام حدود سه ماه در زندان حکومت ایران محبوس و مورد بازجویی قرار گرفته است، بعد از آزادی مشروط به منظور حفظ امنیت و جان خود از ایران و شرق کوردستان خارج شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان