کامران درویشی زندانی سیاسی دست به اعتصاب زد

KMMK:
روز جمعه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، کامران درویشی زندانی سیاسی  در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه از طریق دوختن لب خود دست به اعتصاب زد.

بر اساس گزارش رسیده: این زندانی سیاسی در اعتراض به اجرای نشدن عفو قوه قضائیه از سوی مسئولین این زندان در مورد این زندانی، دست به اعتصاب و دوختن آب‌هایش زده است.

قابل ذکر است که: نامبرده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه بازداشت شده و از سوی دادگاه حکم ۵ سال حبس برای وی در نظر گرفته شد
. همچنین نامبرده قبلا نیز در اعتراض به مخالفت با آزادی مشروط وی از سوی مسئولین زندان دست به اعتصاب زده بود و پس از انتقال این زندانی به بیمارستان به اعتصاب خود پایان داده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان