کشته و زخمی شدن دو کولبر اینبار به دست نیروهای مرزی ترکیه

KMMK:

بامداد روز یک شنبه ۲٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی،( ۱۷ مه ٢٠٢٠ ) با شلیک نیزوهای مرزی ترکیه در مرز قطور یک کولبر به نام « بهرام یوسفی » جان خودرا از دست داده است.

در همین رابطه یک کولبر دیگرا هویت « شمس الدین عمرپور » زخمی شده است. براساس گزارش: نیروهای جندرمه کشور موسوم به ترکیه به یک کاروان کولبری در مرز بین شرق و شمال کوردستان یورش برده و آنها را زیر رگبار گرفته اند که درنتیجه آن یک کولبر جان باخته و کولبری دیگر زخمی شده جهت مداوا به بیمارستای در شهر وان شمال کوردستان منتقل شده است.

لازم به ذکر است: ساکنین شهرهای مرزی شرق کوردستان که جهت امرار معاش مجبور به کولبری هستند روزانه به وسیله طوفان، غرق شدن در رودخانه، سرمازدگی، انفجارمین، شلیک نیروهای مرزی ایران یا تیراندازی جندرمه های ترکیه در راه نان جان می بازند.

براساس آمارهار مرکزی KMMK از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به دلایل فوق الذکر در شرق کوردستان، با احتساب این دو مورد ۴۶ کولبر زخمی و ۱۶ کولبر جان خود را ازدست دادە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان