ابتلای یک زندانی سیاسی به بیماری کرونا

KMMK:

محمد شریف سالم زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه به ویروس کرونا مبتلا شدە و بە خارج از زندان منتقل شدە است.
ابتلای ایشان به ویروس کرونا در حالی است که ایشان در مرخصی از زندان به سر میبرد و بعد از انتقال مجدد ایشان به زندان، نامبرده در زندان به این ویروس مبتلا شده است.
محمد شریف سالم ٤١ سالە و اهل روستای دزج از توابع مرگور در شهرستان اورمیە می باشد.
وی تابستان سال ۹۸ از سوی ماموران ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. وی از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر اورمیە بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران بە پنج سال حبس محکوم شد.
این حکم دی ماه بعد از اعتراض نامبرده در دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال حبس کاهش یافت.
جمعیت حقوق بشر کوردستان