خوراسان/ انتقال یک زندانی کورد به بیمارستان روانی

KMMK:

یک زندانی سیاسی کورد خوراسان شمالی به نام « سکینه پروانه » به بیمارستان روانی امیر آباد منتقل شد.

بر اساس گزارش: خانم پروانه ۳۰ سال دارند و در ۱٨ بهمن ۹٨ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
نامبرده بخاطر شعار نویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در جریان انتقال از سوی مامورین زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و مدت ۱۰ روز با دستبند در سلول انفرادی نگهداری شده بود.

بر اساس گزارشهای رسیده به KMMK: نامبرد در جریان شکنجه هنگام انتقال، دچار عارضه روحی شده که مامورین زندان ناچار شده وی را به مراکز روانی منتقل کنند.
لازم به ذکر است که: باتوجه به اتمام دوران بازداشت خانم پروانه به دلیل عدم توانایی مالی در قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی که از سوی دادگاه حکومت تعیین شده بود همچنان در زندان مانده بود.

شایان ذکر است: اتهام خانم سکینه پروانه عضویت دریکی از احزاب کوردی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان