یک شهروند سقزی خودکشی کرد

KMMK:

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شمسی یک شهروند سقزی با نام محمد رحیم زاده اقدام به خودکشی کرده و در نتیجه جان خود را از دست داده است.
محمد رحیم زاده در رودخانه شهر سقز اقدام به خودکشی کرده و در نتیجه این اقدام ناگوار جان خود را از دست می‌دهد.

قابل ذکر است که از دلیل یا دلایل احتمالی خودکشی این شهروند اطلاعی کسب نشده است.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، جنازە وی بعد از چند ساعت توسط مردم پیدا شده و به مرکز پزشک قانونی منتقل گردیده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۹ نفر شامل شش مرد و سه خودکشی کرده اند، با احتساب این مورد تعداد خودکشی ها به ۱۰ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان