گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە فوریە ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه فوریە سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە فوریە چهار زندانی در زندانهای حکومت ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند، گزارشهایی مبنی از اعدام چند تن دیگر نیز منتشڕ شدە است کە بە دلیل نبود منبع موثق از اعلام آنها خودداری شدە است. زندانیان اعدامی بە جرائمی مانند قصاص و تولید و فروش مواد مخدر متهم و حکم دادە شدە بودند.

ردیفاسمسنتاریخمکانعلت و اتهام
1رسول ملا حسنی3903.02.2020کرماشانمواد مخدر
2برزو محمدی3819.02.2020کرماشانقتل عمد محکوم بە قصاص
3شهاب نادری2219.02.2020کرماشانقتل عمد محکوم بە قصاص
4؟؟19.02.2020کرماشاننامشخص

زندان و بازداشت

در این ماە ٦ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

ردیفاسمسنتاریخمکان
1شهرام کاظمیان؟01.02.2020ارومیه
2اسکندر چراغی ؟03.02.2020بانه
3عبدالله حسینی ؟05.02.2020سقز
4امید مدرسی؟06.02.2020مریوان
5شادمان بنی بشر؟15.02.2020سنه
6امیر گویلی3517.02.2020سنه

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٤ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٦ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

ردیفنامسنتاریخمکانعلت
1عثمان فتوحی5501.02.2020سقزدراثر سرمازدگی
2احمد سحرایی2417.02.2020مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران
3شاهد اداک2217.02.2020مرزنوسودشلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران
4سیوان سیفی2128.02.2020سروآبادسقوط از ارتفاعات ته‎ته در هورامان

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

ردیفاسمسنتاریخمکانعلت
1ولی گوندک ملا؟01.02.2020شنوشلیک نیروهای هنگ مرزی
2عثمان وزیری 3201.02.2020پیرانشارشلیک نیروهای هنگ مرزی
3محمد ایزدی 2702.02.2020پیرانشارشلیک نیروهای هنگ مرزی
4فریدون؟06.02.2020مرز بانهسقوط از ارتفاع
5نبی احمد پناه؟12.02.2020پیرانشارسرمازدگی
6محمد فقیه زاده؟12.02.2020پیرانشارشلیک نیروهای هنگ مرزی
7ارکان عباسی؟17.02.2020ماکوشلیک نیروهای هنگ مرزی
8حسین دهقانی ؟17.02.2020پیرانشارشلیک نیروهای هنگ مرزی
9عظیم امین‌زاده؟17.02.2020مرزنوسودشلیک نیروهای هنگ مرزی
10جبار محمدی؟17.02.2020مرزنوسودشلیک نیروهای هنگ مرزی
11زاهد نوری؟17.02.2020مرزنوسودشلیک نیروهای هنگ مرزی
12جلال نوری؟17.02.2020مرزنوسودشلیک نیروهای هنگ مرزی
13طاها سلمانی؟17.02.2020مرزنوسودشلیک نیروهای هنگ مرزی
14عبدالواحد کریم پور2423.02.2020سردشتشلیک نیروهای هنگ مرزی
15ولی خلیفه2825.02.2020پیرانشارشلیک نیروهای هنگ مرزی
16زکریا معطر1728.02.2020مریوانسقوط از ارتفاع

مین

بر اثر انڤجار مین یک نفر زخمی و یک تن کشتە شدە است.

کشتە

ردیفاسمسنتاریخمکان
1پیام رستمی1424.02.2020قصرشیرین

زخمی

ردیفاسمسنتاریخمکان
1اشرف چراغی2717.02.2020ایلام

خودکشی و خودسوزی

در این ماە ٣ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

ردیفاسمسنتاریخمکان
1وحید؟09.02.2020نازلو(اورمیه)
2؟؟09.02.2020موانا(اورمیه)
3عایشه جاهد3113.02.2020سلماس

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان