بی اطلاعی از سرنوشت بابک دبیریان

KMMK:

بابک دبیران فعال مدنی اهل کرماشان، با گذشت قریب بە یک ماه از بازداشتش توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران سرنوشتش در ابهام می باشد.

بر اساس اطلاع رسیده به kmmk؛ با وجود پیگیرهای مستمر خانواده نامبرده در مراکز امنیتی حکومت ایران در کرماشان تاکنون موفق به کسب اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامت آقای دبیران نشده اند.

لازم به ذکر است؛ احتمال می رود نامبرده توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده باشد که در این صورت خطر جانی وی را تهدید می کند.
لازم به یاداوری است؛ بابک دبیران، فعال مدنی اهل کرماشان در ۳ دیماه ۱۳۹٨ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان