پریسا سیفی جهت اعتراف اجباری زیر فشار است

KMMK:

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، پریسا سیفی فعال فرهنگی و هنری را زیر فشار قرار داده و تلاش میکنند این فعال فرهنگی را وادار به اعتراف اجباری و غیرواقعی کنند.

پریسا سیفی، ۲۱ آبان ۱۳۹۸ شمسی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنه بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است.

قابل ذکر است که خانواده نامبرده از زمان بازداشت فرزندشان تنها یک بار موفق به ملاقات وی شده‌اند. بازجویان و نیروهای امنیتی به خانواده این فعال فرهنگی اعلام کرده‌اند که تنها در صورتی اجازه ملاقات خواهند داشت که پریسا به سناریوی طراحی شده آنها عمل و اعتراف کند.

پریسا سیفی از زمان بازداشت تاکنون تحت بازجویی می‌باشد. اتهام وارده بر این فعال مدنی همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران ذکر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان