خطر دیپورت یک پناه‌جوی کورد از سوی حکومت رومانی

KMMK:

 پناه‌جوی کورد کاوان حیدری اهل مریوان در شرق کوردستان که هم‌اکنون در کمپ بسته کشور رومانی بسر می‌برد با خطر جدی از سوی این کشور برای دیپورت به ایران روبروست.

بر اساس گزارش‌؛ کاوان حیدری از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی کشور رومانی به کمپ بسته منتقل و تقاضای پناهندگی ایشان رد شده است.

لازم به یادآوری است که: این پناه‌جو قبلاً عضو یکی از احزاب کورد اپوزیسیون ایران بوده و در صورت دیپورت به ایران با خطر جانی روبروست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان