دیپورت عادل بهرامی و ۳۲ پناه‌جوی دیگر به ایران

KMMK:

 روز پنج‌شنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹٨ «عادل بهرامی» پناه‌جوی سیاسی کورد به همراه ۳۲ پناه‌جوی دیگر از سوی دولت ترکیه به ایران دیپورت شدند.

بر اساس گزارش: عادل بهرامی پناه‌جوی سیاسی اهل شرق کوردستان و متولد سال ۱۳۷٤ که چند سال عضویت در یکی از احزاب کورد شرق کوردستان را داشت، در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ به خاک ترکیه واردشده و سپس از دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل موجود در ترکیه واقع در آنکارا درخواست پناهندگی نمود. از سوی کمیساریا، شهر آماسیا برای اقامت وی تعیین‌ شد. ظاهراً بعد از چندین ماه ماندگاری در آماسیا به علت عدم ارائه خدمات و اخذ کارت شناسایی نامبرده اقدام به خروج از کشور ترکیه می‌نماید که در فرودگاه شهر آنتالیا بازداشت و تا تاریخ ۴ بهمن ۹۷ در زندان بوده است.

پس‌ازاین جریان نامبرده طی چندین مرحله دادگاهی و ارائه مستندات دال بر خطرناک بودن وضعیتش در صورت دیپورت به ایران، درخواستش از سوی دادگاه ترکیه مقبول نشده و پس از انجام مراحل محاکمه در روز ۲٨ آذرماه سال جاری طی تماسی با یکی از نزدیکان خود، قریب‌به‌یقین بودن دیپورت خود را تائید کرده بود. نهایتاً وی همراه ۳۲ پناه جوی دیگر دیروز به ایران دیپورت شدند.