اخراج ۱۴۰ کارگر در دهگلان/ عدم پرداخت مزد کارگران شهرداری مریوان

اخراج ۱۴۰ کارگر در دهگلان/ عدم پرداخت مزد کارگران شهرداری مریوان
KMMK:
سه شنبه ۲۶ اذر ماه ۹۸، کارگاه تونل انتقال اب “سدقوچم” واقع در دشت دهگلان- قروه به بهانه نیمه تعطیلی کارگاه، ۱۴۰ تن از کارگران خود را اخراج کرده است، این در حالیست که این کارگران ۱۳ ماه است که دستمزد آنها پرداخت نشده است و با مراجعه به استانداری و اداره راه، پاسخی برای دریافت مزدشان دریافت نکردند .
از سوی دیگر براساس گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان کارگران شهرداری مریوان که از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق انها پرداخت نشده است، با مراجعه با سازمان زیر ربط خواستار پرداخت حقوق خود شده اند، ولی جدایی از پرداخت حقوق، به اعلام شده است که اضافه کاری سال دو سال قبل هم قابل پرداخت نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان