بازداشت و احضار زنان فعال شرق کوردستان توسط نهادهای امنیتی

KMMK:

روز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹٨ خانم شیوا مجرد از فعالان مدنی ساکن اورمیه توسط پیامکی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دادگاه احضار شد.
پیشتر خانم مجرد در ۵ آذرماه در منزل پدریش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت اعتراضات در جریان اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و روز بعد با قید وثیقه ۱۰۰ میلیونی موقتا آزاد شده بود.
از سوی دیگر در خرم آباد قهرمان کشتی با نشان برنزی جهان و عضو تیم اعضامی ایران به مسابقات جهانی قزاقستان، خانم معصومه سلیمانی از اولین روزهای اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.
لازم به ذکر است: در جریان اعتراضات سراسری در ایران و شرق کوردستان شمار زیادی از فعالین حوزه های مختلف در شرق کوردستان بازداشت وزیر فشار و شکنجه قرار گرفته اند که از محل نگهداری اطلاعی در دست نیست و سرنوشت آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان