جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

امید سلیمانی بازداشت شد

امید سلیمانی نویسندە و روزنامەنگار اهل پاوە در سنندج بازداشت و تاکنون از وضعیت او خبری در دست نیست

امید سلیمانی  روز پنج شنبه گذشته توسط نیروهای لباس‌شخصی اطلاعات در شهر سنندج دستگیر و تاکنون از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی دردست نیست.

امید سلیمانی از نویسندەهای پایگاە خبری تحلیلی  سلام میباشد کە مطالبی را در رابطە با  معضلات اجتماعی را منتشر کردە است.

در همین رابطە لازم بە ذکر است کە تداوم نقض حقوق شهروندی و شرایط بازداشت و طولانی شدن مدت بازداشت فعالین هنری ، فرهنگی و کارگری  و برخوردهای غیرقانونی و غیرموجه جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان حدود ٨٠ درصد از بازداشت شدگان در شرق کردستان بدونە مجوز بازداشت و مدتهای طولانی در بازداشتگاها نگهداری میشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بانه: بازداشت دو کاسبکار و کشتن دو اسب آنان

اورمیه؛ انتقال یک شهروند به زندان

مرحله دیگر در مبارزه حقوق بشری، گامی عملی است