گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە نوامبر ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە ٢ زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

  نام سن تاریخ مکان اتهام
1 میثم قربان نژاد ؟ 12.11.2019 اورمیە قتل عمد
2 محمد رسول چلوکی 23 15.11.2019 ایلام قتل عمد

زندان و بازداشت

در این ماە ٣٤ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

اسمسنتاریخمکاناتهام
1کاوه رسولی؟13.11.2019بانه؟
2هادی محمودی؟13.11.2019بانه؟
3عبدالرحمان کوردی؟13.11.2019شنو؟
4احسان تیربانی؟14.11.2019ارومیهتبلیغ علیه نظام 
5کیهان نیکزاد؟14.11.2019ارومیهعضویت در احزاب کوردستانی
6اسکندر روندی؟15.11.2019ارومیهتجمع اعتراضی علیە ترکیە
7پریسا سیفی؟20.11.2019سنه؟
8ارشاد خونزر2223.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
9شیرکوە کریمی؟26.11.2019سقزتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
10فریاد شاە محمدی؟26.11.2019سقزتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
11سعید قادری؟26.11.2019جوانرودتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
12امید یوسفی؟26.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
13فردین بەدخش؟26.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
14سینا جاست؟26.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
15هادی راستی؟26.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
16شاهو منوچهری؟26.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
17آزاد محمدیان؟26.11.2019بوکان؟
18ساعد بنفشی؟27.11.2019سنه؟
19صهیب اسدی؟30.11.2019سنه؟
20آرمین فلاحی؟30.11.2019سنه؟
21بهنام وکیلی؟30.11.2019سنه؟
22مسعود آریان2730.11.2019مریوان؟
23بختیار رحیمی؟30.11.2019مریوان؟
24مژگان کاوسی؟30.11.2019کلاردشت مازندرانفعالیتهای اجتماعی
25برهان سبحانی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
26سرکوت احمدی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
27عبید احمدی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
28سالار نوروزی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
29آکو ایازی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
30برهان کاکایی؟30.11.2019ثلاث‌باباجانی تجمع اعتراض  به گرانی بنزین
31‏صلاح سعید پور؟30.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
32همسر صلاح سعیدپور؟30.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین
33آرمان رضایی؟24.11.2019؟فعالیت زیست محیطی
34ئازود رۆحی؟25.11.2019مریوانتجمع اعتراض  به گرانی بنزین

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٧ کولبر و کاسبکار کشته  و ١١ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

  ناو تەمەن رێکەوت شوێن هۆکار
1 پیمان یوصفی ؟ 01.11.2019 سردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
2 طاهر حسینی 34 13.11.2019 مرز هنگە ژالە شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
3 هاشـ احمدی ؟ 26.11.2019 گردنە تەتە ایست قلبی
4 ناصر مرادپور ؟ 27.11.2019 مرز صیف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
5 کامران بیانک ؟ 14.11.2019 مرز حاجی پور شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
6 ناصر مرادپور ؟ 26.11.2019 شنو شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
7 سمکو قادرنیا ؟ 26.11.2019 شنو شلیک مستقیم نیروهای انتظامی

کولبر و کاسبکار زخمی شدە

1 اشکان فتاحی ؟ 06.11.2019 مرزشوشمه انفجار مین
2 سیامند محمد عبدالله  19 09.11.2019 سردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
3 سیروان حسین عبدالله 25 09.11.2019 سردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
4 حسن 24 10.11.2019 خوی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
5 سیروان سعادت نیا 33 12.11.2019 مرز پیرانشار شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
6 سلیمان آبتین 50 12.11.2019 مرز پیرانشار شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
7 سعید حسنوی ؟ 16.11.2019 سردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
8 حسن صالحپور ؟ 27.11.2019 مرزسردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
9 طاها رشیدزاده ؟ 27.11.2019 مرز پیرانشار شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
10 صادق عزیزی ؟ 11.11.2019 سردشت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی
11 افشار ؟ 11.11.2019 مریوان شلیک مستقیم نیروهای انتظامی

مین

1 اشکان فتاحی ؟ 06.11.2019 مرزشوشمه

خودکشی

در این ماە ٤ نفر خودکشێ کردەاند

نامسنزمانمکان
1عمر محمد علی پور6204.11.2019مهاباد
2نورالدین مصطفی‌زاده؟15.11.2019شنو
3فرشید جمشیدی2515.11.2019کرمانشاه
4لیلا 1730.11.2019مهاباد

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان