خودکشی یک مرد مسن در شهرستان مهاباد

KMMK:

روز یک شنبه ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸هجری شمسی، یک مرد مسن در شهر مهاباد با نام ” عمر محمد علی پور” با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

بر اساس این گزارش نامبرده ۶۲ سال سن داشته و از اهالی روستای البلاغ از توابع مهاباد است که تا این لحظه از علت خودکشی ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست.

طبق مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تابحال در شرق کوردستان ۳۸ مرد و ۳۲ زن اقدام به خود کشی کرده و به زندگی شان پایان داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان