محرومیت یک معلم بازداشتی از حق آزادی مشروط و مرخصی

KMMK:
دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، معلم بازداشت شده اهل دیواندره « امید شاه محمدی» که در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنه محبوس است، از حق آزادی مشروط و مرخصی محروم شده است.

امید شاه محمدی فعال صنفی معلمان که در روز ۱ اسفند ماه سال ۹۷ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منزل شخصی خود بازداشت شده بود، به اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی) از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در سنه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان