برای افکار عمومی: دفاع از غرب کوردستان دفاع از انسانیت است

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان هر گونه حمله ترکیه به غرب کوردستان را شدیدا محکوم و از ملت کورد و جامعه بین المللی میخواهد با فعالیت و تلاش خود از حمله ترکیه جلوگیری کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان در صورت هر گونه حمله ترکیه به غرب کوردستان، همچنین سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای هم پیمان علیه داعش و بخصوص آمریکا، فرانسه و آلمان را شریک و مسئول در این جنایت خواهد دانست.
حکومت ترکیه از ابتدای شکل گرفتن غرب کوردستان در تلاش حمله به این بخش از کوردستان بوده است. با خروج نیروهای هم پیمان بین المللی از غرب کوردستان، همدستی و شرکت آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا با دولت ترکیه برای حمله به غرب کوردستان را نمایان می‌کند.
حکومت غرب کوردستان تاکنون به هیچ وجه ترکیه را تهدید نکرده است. اما دولت ترکیه از ابتدای انقلاب در سوریه در صدد دشمنی با حکومت غرب کوردستان برآمده است.
دولت ترکیه دشمن تمام عیار منافع ملت کورد در هر نقطه از جهان است، ترکیه خواهان از بین بردن منافع کوردهاست.
عقب نشینی نیروهای هم پیمان از مرزها راه را برای حمله ترکیه هموار می‌کند. این  رفتار نیروهای هم پیمان با روابط هم پیمانی، قوانین بین المللی حقوق بشر، روابط بین المللی و قوانین حاکمیت سرزمینی ملتها در تضاد است. نیروهای هم پیمان و نیروهای بین المللی نباید در قبال حمله ترکیه سکوت کرده و نظاره‌گر باشند.
برای جمعیت حقوق بشر کوردستان اشغالگری و گسترش تروریسم توسط  ترکیه آشکار بوده و این حکومت چندین بار اقدامات ضد بشری انجام داده است، اما سکوت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، فرانسه، آلمان و هم پیمانان ضد داعش در قبال حمله ترکیه و بازکردن راه برای حمله به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتی به معنای هم دستی و مشارکت در اقدام فاجعه بار ترکیه است.
در انتها از ملت کوردستان و تمامی آزادی خواهان خواستاریم، برای مقابله با حمله ترکیه به غرب کوردستان متحد شوند و در مقابل این اقدام ضد انسانی ترکیه سکوت نکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان