پیرانشار/ بازداشت یک پرستار از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

KMMK:
سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸، حدود دو هفته پیش یک پرستار اهل پیرانشار با نام « محمد امین خضری» فرزند مراد اهل روستای جران از توابع پیرانشار از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس گزارش: نامبرده در هنگام ورود به بیمارستان از سوی این نیروها بازداشت شده و با وجود پیگیری خانواده وی تا کنون از علت و محل نگهداری وی هیچ گونه خبری در دسترس نیست.

براساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از اوایل سال جاری میلادی تاکنون با در نظر گرفتن محمد امین خضری پرستار بازداشت شده ۲۸۵ نفر در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این بخش از کوردستان بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان