گزارشگر سازمان ملل در امور ایران: نصف مجموع زندانیان سیاسی ایران کورد هستند


KMMK:

بر اساس گزارش منتشر شده ی جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران گفته است که نصف مجموع زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ایران کورد هستند.

این گزارش که چند روز پیش منتشر شده است می افزاید مناطق کوردنشین و بلوچ یکی از توسعه نیافته ترین مناطق در جغرافیای سیاسی ایران هستند.
همچنین به هیچ وجه اجازه تدریس زبان کوردی در مدارس دولتی و حتی غیر دولتی هم داده نمی شود، از طرفی هم درصد بسیار ناچیزی از مدیران دولتی از بین کورد ها انتخاب می شوند.

سال های مدیدی است که جمهوری اسلامی ایران سیاست خفقان، تبعیض ، استعمار و سیستماتیک را علیه خلق کورد و خصوصا در مناطق کوردنشین پیرو داشته که نتیجه ی این سیاست های ضد بشری ، هزاران هموطن کورد اعدام و کشته شده و ده ها هزار تن دیگر نیز روانه ی زندان شدند، علاوه بر این بی کاری ، فقر ، کمبود امکانات رفاهی ، آموزشی و سلامت پیش از پیش زندگی را به کام خلق کورد تلخ کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN