مرگ یک کارگر ربطی در حین کار

KMMK:

روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹٨ یک کارگر ۴۷ ساله به نام ” سلیم حاجی عزیز ” اهل روستای شندره از توابع ربط در حین کار جان باخت.

مرگ کارگر نامبرده به علت نبود وسائل ایمنی در محیط کار و در هنگام گود برداری بر اثر ریزش خاک اعلام شده است.
لازم به ذکر است: جنازه نامبرده به بیمارستان سردشت منتقل شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان