سیروس عباسی فعال سیاسی کورد بازداشت شد

KMMK:
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ خورشیدی سیروس عباسی فعال سیاسی که خواستار استعفای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بود بازداشت شد.
طبق گزارش دریافتی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران چند بار به منزل شخصی وی حمله کرده و تلاش کرده بودند که نامبرده را بدون در دست داشتن حکم قضایی بازداشت کنند. این اقدام نیروهای امنیتی ایران با مقاومت خانواده و همسایه های این فعال سیاسی دهگلانی مواجه شده بود، ماموران تلاش می‌کنند درب منزل نامبرده را شکسته و به زور وارد خانه شوند که همسایگان آقای عباسی از این اقدام جلوگیری میکنند.
در نهایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران مجبور میشوند از دادستان حکومت ایران در دهگلان حکم بازداشت بگیرند و نامبرده را بازداشت کنند.
سیروس عباسی در پیامی ویدئویی با انتقاد از وضعیت حاکم بر شرق کوردستان و ایران خواستار استعفای رهبر حکومت ایران خامنه‌ای شده بود.
بازداشت این فعال سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران تاییدی بر وضعیت استبدادی حاکم بر شرق کوردستان و ایران است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان