حملە شبانە نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل دو شهروند ربطی و بازادشت انها

KMMK:
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به منزل شهروند ربطی حسن کاروانچی حمله کرده و نامبرده را بازداشت کرده‌اند.
بر اساس گزارش دریافتی نیروهای اطلاعات ایران مشتمل بر پنجاه نفر بوده و شبانه به منزل آقای کاروانچی حمله برده و بعد از بی حرمتی و آزار خانواده نامبرده، ایشان را بازداشت و با خود برده‌اند. همچنین تمامی گوشی های موبایل افراد این خانواده را ضبط و با خود برده‌اند.
حسن کاروانچی ۶۸ سال سن داشته و صاحب سه دختر میباشد.
قابل ذکر است که ایشان برادر خدر کاروانچی از اعضای حزب دمکرات می‌باشد که در سالهای جنگ تحمیلی ایران علیه شرق کوردستان در درگیری با نیروهای نظامی ایران جان خود را از دست میدهد.
در حمله شبانه دیگر اسماعیل ملاشیخی دیگر شهروند ربطی نیز توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است، نامبرده نیز دو فرزند دختر و پسر داشته است.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت نامبرده اطلاعی کسب نشده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان