تائید حکم هفت سال در دادگاه تجدید نظر حکومت جمهوری اسلامی ایران برای یک زندانی سیاسی

KMMK:

حکم هفت سال زندانی برای ” محمد پتایش” فرزند محمد کریم اهل روستای قمطره از توابع پیرانشار که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه صادر شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر حکومتی عینا تائید شد.

محمد پتایش هم اکنون در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بسر میبرد که جهت سهولت رفت و آمد خانواده و انجام ملاقات حضوری درخواست انتقال به زندان حکومتی در نقده را اعلام داشته و منتظر پاسخ مسئولین زندان میباشد.

حکم دادگاه بدوی تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۷ در زندان حکومت ایران در اورمیه به محمد پتایش اعلام شده بود.

محمد پتایش روز سه شنبه ٨ اسفند ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف نظام، از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار بازداشت و به نهاد امنیتی حکومت در اورمیه منتقل شده بود.
نامبرده مجدادا روز سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ جهت تکمیل بازجویی به بازداشتگاه سپاه پاسداران در پیرانشار منتقل شده و پس از اتمام بازجویی ها دوباره در پاییز ۱۳۹۷ به زندان حکومت ایران در اورمیه بازگردانده شد.
لازم به ذکر است: محمد پتایش طی مراحل بازجویی امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده ی خود را نداشت و برای اولین بار پس از انتقال به زندان حکومت ایران در اورمیه موفق به دیدار با خانواده اش شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان