یک کاسب‌کارِ مجروح جان خود را از دست داد و هم‌زمان یک کولبر دیگر مجروح شد

KMMK:

پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی، «یونس آلتون» ۲۶ ساله کاسبکار اهل پیرانشار که در روز یک‌شنبه ۹ این ماه براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح و به بیمارستان شهر اورمیه منتقل‌شده بود به دلیل وخامت جراحت جان خود را از دست داد.

همچنین در همان روز، درنتیجه حمله این نیروها به کولبران در مرز پیرانشار یک کولبر دیگر بانام سهراب خضری مجروح شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان