بازداشت سه شهروند نه‌غه‌ده و بوکان در شرق کوردستان

KMMK:

شنبه ۱ تیرماه ۱۳۹٨ خورشیدی، موسی زیا گورگوری و سجاد شهیری اهل نه‌غه‌ده از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

بنا به گزارش: این دو شهروند اهل نه‌غه‌ده(نقده) بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند، که از دلیل بازداشت این افراد و محل نگهداری انها هیچ اطلاعی در دست نمیباشد.

همچنین دوشنبه ۳ تیرماه، علی جوزاک اهل بوکان از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.
بر اساس گزارش: دلیل بازداشت نامبرده تبلیغ برای یکی از احزاب کوردستانی و انتشار عکس برادر ایشان در شبکە‌های اجتماعی میباشد.(لازم به ذکر است که برادر ایشان سال گذشته در درگیری میان سپاه پاسداران و یکی از احزاب کوردستانی جانش را از دست داد)
از وضعیت نامبرده تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان